PRESSMEDDELANDE

Unikt fynd från stenåldern funnet i Falsterbo.

Ett sensationellt fynd av en renhornshacka från senpaleolitikum visas på bärnstensmuseet. Ett fåtal liknande fynd har gjorts i skånska sjöar och s.k.dödishålor.

UV-Syd har dokumenterat renhornsyxan, ca 11.000 år gammal. En renjägarboplats har förmodligen legat vid Falsterbohalvöns kust.

Vi öppnade i vintras en utställning med flygbilder över Falsterbohalvön. I anslutning till bilderna visas information om stranderosion och föremål funna längs stränderna. Privatpersoner har under utställningens gång lämnat in allt fler nya fynd. Riksantikvarieämbetet UV-Syd i Lund har hjälpt oss att datera fynden. De kommer huvudsakligen från stenålder eller medeltid.

Det unika fyndet och ett urval av de övriga fynden visas nu på bärnstensmuseet.

Bilder på fynden kan ses nedan

Leif Brost

Bärnstensmuseet i Kämpinge.