Bärnstensmuseet

Fornlämningsområdet, Kämpinge Vall

ingår i Svenskt Kulturarv